top of page

Smombies

2017

CAT

Sembla que l’addicció i la dependència al smartphone és la malaltia del segle XXI. Des que van aparèixer a les nostres vides ens costa més concentrar-nos, cada cop volem les coses més ràpidament, estem acostumats a la instantaneïtat, vivim sense viure, perdent-nos molts detalls i també perdent la naturalitat. 
 

Ens hem deshumanitzat a través de la comunicació freda que comporta aquest tipus de dispositiu, en que ens mostrem a través d’un text d’escassos caràcters i fotografies retocades. És cert que aquest aparell ens és de gran ajuda en molts moments de la nostra vida, però quin és el límit entre ús i abús? Fins a quin punt és beneficiós, útil i lucratiu i no perjudicial, inapropiat i desagradable?

 

D’aquesta pregunta sorgeix aquest projecte de disseny crític basat en una ficció versemblant, ja que no dista d’una realitat actual o propera. Es basa en una marca de productes per addictes al smartphone anomenada Smombies, que és l’abreviatura de l’expressió anglosaxona smartphone zombies, aquelles persones que van pel carrer caminant lentament i amb el cap cot sense parar atenció del que els envolta, pendents únicament del seu mòbil.

La marca té quatre productes: Selfie Croma, Phubbing Glasses, Help Case i Smart Pillow. Cada un amb una funció i una crítica diferent. La clau del projecte i el que fa que ens plantegem certes coses està en el joc entre el sarcasme i la serietat, entre allò que és real i allò que de moment, és ficció.

ESP

Parece que la adicción y la dependencia al smartphone es la enfermedad del siglo XXI. Desde que aparecieron en las nuestras vidas nos cuesta más concentrarnos, cada vez queremos las cosas más rápidamente, estamos acostumbrados a la instantaneidad, vivimos sin vivir, perdiéndonos muchos detalles y también perdiendo la naturalidad.

Nos hemos deshumanizado a través de la comunicación fría que comporta este tipo de dispositivo, en que nos mostramos a través de un texto de escasos caracteres y fotos retocadas. Es cierto que este dispositivo nos es de gran ayuda en muchos momentos de nuestra vida, pero ¿cuál es el límite entre uso y abuso? ¿Hasta qué punto es beneficioso, útil y lucrativo y no perjudicial, inapropiado y desagradable?

De esta pregunta surge este proyecto de diseño crítico basado en una ficción verosímil, ya que no dista de una realidad actual o próxima. Se basa en una marca de productos para adictos al smartphone llamada Smombies, que es la abreviatura de la expresión anglosajona 

smartphone zombies, aquellas personas que van por la calle andando lentamente y con la cabeza baja sin prestar atención a lo que les rodea, pendientes únicamente de su móvil.

La marca tiene cuatro productos: Selfie Croma, Phubbing Glasses, Help Case y Smart Pillow. Cada uno con una función y una crítica diferente. La clave del proyecto y lo que hace que nos planteemos ciertas cosas está en el juego entre el sarcasmo y la seriedad, entre aquello que es real y aquello que de momento, es ficción. 

 

bottom of page