top of page
mockup_alba.jpg

Coneixement del medi

2021

CAT

Il·lustració i disseny de portada per a un projecte per encàrrec.

El projecte, enfocat a l'educació, dóna molta importància al coneixement del medi i al contacte que tenen els alumnes amb la natura.

ESP

Ilustración y diseño de portada para un proyecto por encargo.

El proyecto, enfocado en la educación, da mucha importancia al conocimiento del medio y al contacto que tienen los alumnos con la naturaleza.

Alba_quadrat.jpg
bottom of page