top of page

La vida es lo que te

pasa mientras miras

tu smartphone

 

2017

CAT

L'objectiu d'aquesta serie fotogràfica es deixar en evidència, d'una manera visual, un problema de la societat actual: l'adicció i dependència al smartphone. D'aquesta manera, es conceptualitzen tres de les fases per les que passa el consumidor d'aquest producte: adoració, esclavitud i pèrdua (de la noció) del temps.

 

Anem com bojos en recerca d'algun lloc on trobar Wi-Fi, i si alguna vegada ens falla la connexió ens tornem encara més bojos. Perquè tenim aquesta necessitat d'estar hiperconnectats 24 hores? Ens estem fent esclaus nosaltres mateixos, els smartphones s'han convertit en el nostre millor complement, ja ni tan sols el guardem a la butxaca, el portem constantment a la mà o el deixem sobre la taula, a no més de 20 centímetres, perquè en qualsevol moment pots rebre un missatge o simplement practicar el famós phubbing. Us en adoneu de la gran quantitat de temps que perdem? Anem de conversa en conversa, de foto en foto i sense que ens en adonem ens trobem mirant videos de gatets. Perdem totalment la noció del temps. Perdem la realitat.

ESP

El objetivo de esta serie fotográfica es dejar en evidencia, de una manera visual, un problema de la sociedad actual: la adicción y dependencia al smartphone. De esta manera, se conceptualizan tres de las fases por las que pasa todo consumidor de este producto: adoración, esclavitud y pérdida (de la noción) del tiempo. Vamos como locos en búsqueda de un lugar donde encontrar Wi-Fi, y si alguna vez nos falla la conexión nos volvemos aún más locos. ¿Porqué tenemos esta necesidad de estar hiperconectados 24 horas? Nos estamos haciendo esclavos nosotros mismos, el smartphone se ha convertido en nuestro mejor complemento, ya ni siquiera lo guardamos en el bolsillo, lo llevamos constantemente en la mano o lo dejamos encima de la mesa, a no más de 20 centímetros, porqué en cualquier momento puedes recibir un mensaje o simplemente practicar el famoso phubbing. ¿Os dais cuenta de la gran cantidad de tiempo que perdemos? Vamos de conversación en conversación, de foto en foto y sin que nos demos cuenta nos encontramos mirando vídeos de gatitos. Perdemos totalmente la noción del tiempo. Perdemos la realidad.

bottom of page